Jak przebiega proces tworzenia nowej usługi SMS?

Tworzenie usługi zaczyna się od pomysłu. Naszym zadaniem jest ustalenie wszelkich jego szczegółów oraz zniwelowanie niebezpieczeństw, które mogłyby zagrozić powodzeniu przedsięwzięcia. Na podstawie wstępnych ustaleń próbujemy dopasować mechanizm, a w przypadku bardziej złożonych koncepcji opracować własny.

Na tym etapie powinien powstać tez wstępny regulamin spełniający wymogi najnowszych przepisów regulujących prawo telekomunikacyjne i zasady organizowania konkursów masowych.

Wstępny etap to także dobra pora aby zastanowić się nad marketingową stroną projektu, czyli odpowiednią promocją, tworzeniem strony internetowej itd.

Drugi etap to realizacja kwestii formalnych związanych m.in. z aktywacją usługi przez operatorów telefonii komórkowej. Tym w całości zajmujemy się my.

W tym samym czasie powstaje stosowne oprogramowanie stanowiące mechanizm usługi. Klient dostaje do dyspozycji wygodne narzędzie pozwalające na przeprowadzanie testów, a także na śledzenie podstawowych statystyk.

Na tym etapie możliwe jest ostateczne skorygowanie wszelkich niedoskonałości mechanizmu.

Ostatnim etapem jest przeprowadzenie akcji SMS. Na bieżąco czuwamy nad jej przebiegiem codziennie monitorując ruch, by uchronić się od wszelakich nadużyć.

Jeżeli regulamin tego wymaga możemy zajmować się także działaniami takimi jak zbieranie danych osobowych, wyłanianie i informowanie zwycięzców, przyznawanie nagród, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

Po zakończeniu przedsięwzięcia rozliczamy się z wpływów osiągniętych z ruchu SMS, a także dokonujemy analizy skuteczności akcji.