konkursy sms

Chcąc odciążyć Klienta oferujemy możliwość pełnienia przez naszą agencję formalnej roli organizatora konkursu, z czym wiąże się przejęcie pełnych obowiązków i realizacja wszystkich aspektów konkursu.

W zakres usługi wchodzą:

  • Przygotowanie formalno-prawne
  • Realizacja konkursu
  • Dystrybucja nagród
  • Rozpatrywanie reklamacji uczestników konkursu