Jak napisać poprawny regulamin konkursu?

Regulamin to podstawowy element, który powinien powstać już w początkowej fazie projektowania usługi. Musi on zawierać: Dane podmiotu odpowiedzialnego za organizację usługi – pełna nazwa, adres, numer NIP, REGON, ewentualnie numer wpisu do rejestru sądowego. Informację o zasięgu działania usługi…

Proces uruchomienia konkursu

Tworzenie usługi zaczyna się od pomysłu. Naszym zadaniem jest ustalenie wszelkich jego szczegółów oraz zniwelowanie niebezpieczeństw, które mogłyby zagrozić powodzeniu przedsięwzięcia. Na podstawie wstępnych ustaleń próbujemy dopasować mechanizm, a w przypadku bardziej złożonych koncepcji opracować własny. Na tym etapie powinien…

Prawo a konkurs SMS

Usługi SMS, a w szczególności konkursy mogą stać się źródłem wielu nadużyć i oszustw. Aby się ich wystrzegać konieczne jest przestrzeganie wielu zasad unormowanych prawnie. Oto najważniejsze z nich: Uczestnik ma prawo do wglądu w pełną treść regulaminu konkursu, który…