Quiz SMS – z czym to się je?

Quiz SMS jest często wykorzystywaną formą konkursu SMS, która wymaga pewnego zaangażowania ze strony uczestników. Ci bowiem udzielają odpowiedzi na jedno lub więcej pytań otrzymanych SMSem. Ważne jest udzielenie poprawnej odpowiedzi w jak najkrótszym czasie. Czas jest w tym przypadku drugim warunkiem umożliwiającym zwycięstwo, dzięki któremu spośród uczestników można wybrać laureatów (w przypadku, gdy większa ilość osób uzyska maksimum punktów).

Quiz SMS najczęściej wykorzystuje pytania zamknięte, to jest takie, gdzie trzeba wybrać jedną odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi np. odpowiedź A, B lub C.

Stosunkowo rzadko w tej formie marketingu SMS stosuje się pytania otwarte. Wynika to z faktu, iż oprogramowanie przetwarzające odpowiedzi uczestników konkursu SMS musi być w stanie samodzielnie tj. bez pomocy człowieka ocenić, czy dana odpowiedź jest prawidłowa. Dla przykładu można zapytać uczestników o jaką liczbę np. rok założenia naszej firmy.