Cennik usług premium SMS/MMS

Podstawowym parametrem z punktu widzenia użytkownika jest koszt wysłania pojedynczej wiadomości.

Dla wiadomości SMS możliwe stawki to:

 • 0,50 zł netto
 • 1 zł netto
 • 2 zł netto
 • 3 zł netto
 • 4 zł netto
 • 5 zł netto
 • 6 zł netto
 • 9 zł netto
 • 19 zł netto
 • 25 zł netto
 • 1,99 € netto

Wartości te różnią się m.in. ilością wiadomości zwrotnych możliwych do wysłania przez system w odpowiedzi na pojedynczy SMS. Im wyższy koszt wysłania wiadomości, tym większy zysk dla organizatora konkursu, ale także większe ryzyko zmniejszenia liczby użytkowników

W przypadku wiadomości MMS możliwe stawki to:

 • 2 zł netto